care-partners-logo

Khảo sát y học chuyển tiếp

Tại Chăm sóc chuyển tiếp toàn cầu, chúng tôi ưu tiên cho bệnh nhân sự chú ý và tập trung không phân chia. Phương pháp tập trung vào bệnh nhân của chúng tôi chuyển sang cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao hơn đồng thời giúp duy trì con đường phục hồi thành công.

Để đảm bảo chúng tôi đang cung cấp chất lượng mà chúng tôi yêu cầu của chính mình và nhân viên của chúng tôi, chúng tôi cần nghe từ bạn và bạn cho chúng tôi biết chúng tôi đã làm như thế nào.

Chúng tôi đang yêu cầu bạn chỉ mất một chút thời gian để trả lời những câu hỏi đơn giản nhưng quan trọng này.

survey

Khảo sát y học chuyển tiếp